ห้ามพลาด!! ทุนเต็มจำนวนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระยะเวลา 5 สัปดาห์ที่สหรัฐฯ

สถานทูตสหรัฐฯ ขอแจ้งเปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Fall 2019 YSEALI Academic Fellowship ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยเยาวชนสามารถเลือกสมัครในหัวข้อต่างๆ

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการรวม 5 สัปดาห์ (ช่วงระยะเวลาเดินทางอยู่ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562) โดยทุนของรัฐบาลสหรัฐฯ เต็มจำนวน ภายใต้โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative #YSEALI

 

 

หัวข้อที่เปิดรับสมัคร:

1. Civic Engagement (รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน)ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้

– University of Nebraska, Omaha

– Kennesaw State University, Georgia

 

2. Environmental Issues & Natural Resource Management (รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน) ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้

– University of Montana

– East-West Center, Hawaii

 

3. Entrepreneurship & Economic Development (รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน) ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้

– University of Connecticut

– Brown University, Rhode Island

* หมายเหตุ: เลือกสมัครได้เพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น หากพบว่าสมัครมากกว่าหนึ่งหัวข้อ ถือว่าสละสิทธิ์

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ (ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการแล้ว)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับเยาวชนเป็นระบะเวลา 5 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี

2. เป็นพลเมืองจากประเทศไทยที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

3.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสุตรเต็มเวลา) หรือจบการศึกษามาไม่เกินกว่า 4 ปี

4. มีทักษะการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษ

5. ไม่มีสัญชาติอเมริกัน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมโครงการในหัวข้อต่างๆ ได้ที่ th.usembassy.gov

 

ปิดรับสมัคร:

12 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

International Exchange Alumni Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ