รู้ทันภัยไซเบอร์ : คอร์สเรียนที่คนรุ่นใหม่ควรศึกษา!!

ปัจจุบันการใช้งานออนไลน์มีบทบาทแทบจะทุกช่องทางทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว จึงเป็นสาเหตุให้เราต้องเรียนรู้การปกป้องข้อมูลและการคุกคามทางออนไลน์

แต่จะทำอย่างไรในเมื่อไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทักษะในการดูแลข้อมูลเหล่านี้? ไม่ต้องห่วง เรามีคอร์สออนไลน์ที่เหมาะและตอบโจทย์นี้มากๆ มาฝาก!!

 

 

รู้ทันภัยไซเบอร์:

ในคอร์สเรียนนี้จะพาคุณไปเรียนรู้เพื่อป้องกันภัยทางไซเบอร์ประกอบด้วย การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างปลอดภัย การใช้และจัดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านให้ปลอดภัย ไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) และ ผู้ปกครองเพื่อสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) อย่างปลอดภัย

– รู้จักความหมาย ความสำคัญ ประเภท และการตั้งค่าเบื้องต้นเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น Social Network

– รู้จักวิธีป้องกันภัยจากการเล่น Social Network

– เข้าใจ และตระหนักถึงมารยาทในการใช้งาน Social Media

 

การใช้และจัดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านให้ปลอดภัย

– สามารถเข้าใจนิยาม และอุปกรณ์สำหรับการจัดตั้งเครือข่ายไร้สายสำหรับบ้าน

– สามารถเข้าใจการจัดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านอย่างปลอดภัย

– สามารถใช้เครื่อช่ายไร้สายบ้านได้อย่างปลอดภัย

 

ไวรัส และมัลแวร์คอมพิวเตอร์

– สามารถป้องกันอันตรายจากการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ

– สามารถปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงภัยไวรัสไซเบอร์ได้

 

การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม

– สามารถใช้มือถือได้อย่างปลอดภัย

– รู้จักการตั้งค่า และกำหนดการใช้งานมือถืออย่างไรให้ปลอดภัย

 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

– สามารถท่องเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

 

ผู้ปกครองเพื่อสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

– เพื่อให้บุตรหลานเข้าใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย

– รู้จักวิธีตั้งค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย

– รู้จักวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Bullying)

– สามารถเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

รายะเอียดการเรียน:

– จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด 6 ชั่วโมง

– จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ต่อครั้ง 1 ชั่วโมง/ครั้ง

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

สิ้นสุดชั้นเรียน:

30 กันยายน 2020

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

รู้ทันภัยไซเบอร์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ