แมลงมีประโยชน์อย่างไร? มาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากโลกนี้ไม่มีแมลงอยู่เลยสักตัวเดียว

แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลายคนคิดขยาด ทั้งที่จริงแล้วมันอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้กู้โลกเลยทีเดียว

ทำไมถึงเรียกว่าเป็นผู้กู้โลก? ความจริงแล้วแมลงเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นมากๆ ในระบบนิเวศน์ ชนิดที่ว่าหากแมลงหายไปโลกของเราอาจเกิดหายนะเช่นเหตุการณ์เหล่านี้

 

เมื่อไม่มีผึ้ง อาหารและดอกไม้จะหายไปหมด

เหตุผลเพราะผึ้งเป็นแรงงานที่สำคัญตามธรรมชาติในการผสมเกสรเพื่อให้สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้ ดังนั้น หากปราศจากการขนส่งละอองเรณูนี้การผลิตพืชผลทางการเกษตรในโลกจะลดลง 30% และพืชออกดอกจะหายไป 90%

 

แมลงสาบมีบทบาทสำคัญในวัฏจักรไนโตรเจน

แม้ว่าหลายคนจะยี้กับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มากที่สุด แต่แมลงสาบเป็นแหล่งอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก นก และสัตว์เลื้อยคลาน ทั้งยังเป็นผู้ย่อยสลายสารอื่นๆ เพื่อผลิตเป็นไนโตรเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นหากไม่มีแมลงเหล่านี้จะสร้างความไม่สมดุลในระบบนิเวศทั้งในสัตว์และพืชโลก

 

ไม่มีมด ไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

มดช่วยกระจายเมล็กพันธุ์และมีบทบาทในการผสมเกสร ทั้งยังเป็นอาหารสำหรับหลายชนิดรวมถึง anteater และกินสิ่งที่ย่อยสลายเพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ดังนั้นหากมดหายไป สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น

 

โลกที่ปราศจากแมลงวันเป็นโลกที่ปราศจากช็อคโกแลต

แม้ว่าชื่อเสียงของแมลงวันจะนำมาซึ่งความสกปรก การแพร่กระจายเชื้อโรคและด้านไม่ดีอื่นๆ แต่จริงๆ แล้วมันช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกหนึ่งคือการช่วยกำจัดซากสิ่งมีชีวิต รีไซเคิลสสารบางชนิด ทั้งยังช่วยผสมผสมเกสรที่สำคัญของพืชเมืองร้อนเช่นโกโก้ซึ่งช่วยให้ช็อคโกแลตมีอยู่

 

จิ้งหรีดบ่งบอกถึงสุขภาพของดินและเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

จิ้งหรีดเป็นอาหารของนกหรือแม้แต่มนุษย์ซึ่งได้รับการยืนยันว่ามีโปรตีนและไขมันในปริมาณมากจึงเป็นแหล่งอาหารที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของดิน ที่หากว่าที่ไหนมีจิ้งหรีดอยู่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์

 

แมงมุมดักจับเชื้อโรค

แม้ว่าจะเป็นสัตว์ที่อันตราย แต่ก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากมันเป็นสัตว์นักล่าทั้งแมงมุมอื่นๆ แมลงวัน ยุงและสัตว์นำเชื้อโรคที่อาจกลายเป็นโรคติดต่อ ดังนั้นหากสิ่งมีชีวิตนี้สูญพันธฺุ์ไป อาจทำให้เกิดการระบาดของเชื้อโรคขนาดใหญ่ก็ได้นะ

 

ปัจจุบันจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าปริมาณประชากรของแมลงทั่วโลกลดลงอย่างน่าตกใจจนเพิ่มโอกาสที่จะสูญพันธุ์ให้มากขึ้นถึง 40%

ดังนั้น อาจถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาให้ความสนใจและหาทางอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างประณีประณอมเพื่อให้โลกของเรายังคงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์

 

ที่มา:  brightside

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ