ทุน DAAD ต่อป.โท Agricultural & Forest Sciences ที่เยอรมนี มีทั้งเงินเดือน และอื่นๆ แบบจัดเต็ม!!

เปิดรับกันอย่างต่อเนื่องกับทุน DAAD เรียนต่อประเทศเยอรมนี รอบนี้เป็นทุนเรียนต่อปริญญาโทสาขา Agricultural & Forest Sciences เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีมาในสาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ทุนกลุ่มนี้เปิดรับสมัครทั้งหมด 6 หลักสูตร รายละเียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย< />รายเดือน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันสุขภาพ และคอร์สภาษาเยอรมันระยะสั้ />น ณ ประเทศเยอรมนี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาโทสาขา Agricultural & Forest Sciences เปิดรับสมัครทั้ />งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่

1. Agricultural Sciences and Resource Management in the Tropics and Subtropics, University of Bonn

2. Tropical Forestry, Technical University Dresden

3. Agricultural Economics, University of Hohenheim

4. International Agribusiness and Rural Development, University of Göttingen & University of Bogor

5. Tropical and International Forestry, University of Göttingen

6. International Horticulture, University of Hannover

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครทุน DAAD จะต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และเรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ตามลิงก์ทุนต่อไปนี้

1. Agricultural Sciences and Resource Management in the Tropics and Subtropics, University of Bonn

2. Tropical Forestry, Technical University Dresden

3. Agricultural Economics, University of Hohenheim

4. International Agribusiness and Rural Development, University of Göttingen & University of Bogor

5. Tropical and International Forestry, University of Göttingen

6. International Horticulture, University of Hannover

 

ปิดรับสมัคร:

แต่ละโปรแกรมจะมีวันปิดรับสมัครแตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดการสมัครของแต่ละหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

DAAD Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ