มาแล้ว!! ทุน DAAD ครอบคลุมเงินเดือน ตั๋วเครื่องบิน และอื่นๆ เรียนต่อป.โท IUSD ที่เยอรมนี

ข่าวดีสำหรับคนอยากเรียนต่อเยอรมนี!! กับทุน DAAD ระดับปริญญาโท DoubleDegree สาขา Integrated Urbanism and Sustainable Design (IUSD) เป็นหนึ่งในโปรแกรม Development Related Postgraduate Courses (EPOS) ของ DAAD

หลักสูตรนี้มีความร่วมมือของมหาวิทยาลัย Stuttgart และ Ain Shams University Cairo ทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีมาในสาขาสถาปัตยกรรม การวางแผนภาคและผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศ ค่าประกันสุขภาพ และคอร์สเรียนภาษาเยอรมันระยะสั้นที่ประเทศเยอรมนี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท สาขา Integrated Urbanism and Sustainable Design (IUSD)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครจะต้องเรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทาง www.iusd.uni-stuttgart.de

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.iusd.uni-stuttgart.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ