โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ชิงทุนสนับสนุนมากกว่า 200,000 บาท!!

ข่าวดี!! สำหรับน้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ต้องการไปแลกเปลี่ยนยังต่างประเทศ ขณะนี้ทางสถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศแคนาดา ประเทศไอร์แลนด์ และประเทศอังกฤษ

ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนทั้งแบบทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน เดินทางไปศึกษา และใช้ชีวิตเป็นนักเรียนมัธยมในต่างแดนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในฐานะยุวฑูตของประเทศไทย

**ทั้งนี้นักเรียนไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 

นอกจากนี้ EduDee ยังมีทุนการศึกษาสมทบเพิ่มเติมมูลค่ามากกว่า 200,000 บาท สำหรับน้องๆ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีการศึกษา 2019 – 2020 นี้!!

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-อายุระหว่าง 15 – 18 ปี ณ วันเดินทาง

-กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า

-ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสองปีการศึกษาล่าสุด (นักเรียนที่มีผลการเรียนติดเกรด 0(F), 1(D), ร, มผ และ มส ทางโครงการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล)

-สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการ ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

-สุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ

-ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆ มาก่อน

-สำหรับทุนโควต้าของประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่เคยมี J-1 หรือ F-1 Visa ไม่สามารถชิงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้

-นักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมโครงการได้และรับจำนวนจำกัด

-นักเรียนที่เลือกเดินทางไปประเทศอังกฤษต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS (Academic Module) รวมไม่ต่ำกว่า 5.5 โดยทุกทักษะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า Band 5.0

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ได้ ที่นี่ ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

– นำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ) ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาภายในวันและเวลาที่สถาบันกำหนด ธนาคารจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้ว กลับมาทางสถาบันโดยตรง

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Line: @edudeethailand

Email: info@edudee.co.th

Facebook: www.facebook.co.th/edudee.th

Instagram: edudee_education

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ