ทุน DAAD เรียนต่อป.โท ‘International Media Studies’ ที่เมืองบอนน์ เยอรมนี

อีกหนึ่งทุนเต็มจำนวนและไม่มีข้อผูกมัดเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี! กับทุนจาก DAAD ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้าน International Media Studies (IMS) ที่เมืองบอนน์ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ทุนดังกล่าวนั้นได้รับการสนับสนุนจาก DW Akademie สถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะในประเทศเยอรมนี หากสนใจสมัครทุนการศึกษาสามารถดูข้อกำหนดจากทางมหาวิทยาลัยได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ไม่มีข้อผูกมัด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขา International Media Studies ในความร่วมมือของ University of Bonn, Bonn Rhein-Sieg University of Applied Sciences and Deutsche Welle และ DW Akademie

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

– มีประสบการณ์ด้านสื่ออย่างน้อย 1 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มการสมัครขอทุน DAAD

– Letter of motivation (ไม่เกิน 700 คำ)

– Current Curriculum Vitae

– ใบรับรองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

– หลักฐานการมีประสบการณ์ด้านสื่ออย่างน้อย 1 ปี

– หลักฐานแสดงทักษะทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dw.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ