สมัครเลย! ทุนฟุลไบร์ท ทุนไม่มีข้อผูกมัด ศึกษาต่อป.โท และป.เอก ที่สหรัฐอเมริกา

ทุนที่หลายคนรอคอยที่เปิดรับสมัครทุกๆ ต้นปีก็มาถึงแล้ว! กับทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) หรือที่รู้จักกันดีว่าคือทุนฟุลไบร์ท

ซึ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาไทยเพื่อไปเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าศึกษาต่อในเดือนสิงหาคม 2021 รายละเอียดเพิ่มเติมของทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– รับทุนสูงสุด 2 ปีโดยไม่มีข้อผูกมัด

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

– ค่าประกันอุบัติเหตุ

– ได้รับวีซ่า J-1 Exchange Visitor: สามารถฝึกงาน/ทำงานต่อได้ 9 – 18 เดือนหลังเรียนจบ และสามารถขอวีซ่าทำงานได้ หลังกลับมาประเทศไทยแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาใดก็ได้ ยกเว้น แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ หรือสาขาที่ต้องมีการปฏิบัติการทางคลินิก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ถือสัญชาติไทย

– ไม่ถือสองสัญชาติ เช่น ไทยคู่กับอเมริกัน

– ระดับปริญญาโท: ต้องจบการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองของสกอ. โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.00

– ระดับปริญญาเอก: สามารถจบการศึกษาจากต่างประเทศและทำงานก่อนได้ ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร ทั้งนี้ต้องมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.50

– หากกำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้าย สามารถใช้เกรดเฉลี่ยสะสมล่าสุดที่แสดงในใบรับรองผลการเรียนได้

– ต้องมีผลวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์เท่านั้น สามารถสมัครได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

22 เมษายน 2020 (เวลา 23.00 น. ตามเวลาไทย)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์: fulbrightthai

อีเมล: tusef@fulbrightthai.org

โทรศัพท์: Ms. Supawaree Patravanich เบอร์ 0 2285 0581-2 ต่อ 106 (เวลา 09.30 am – 5.30 pm ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ