ห้ามพลาด!! ทุน DAAD EPOS ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อปริญญาโทไม่มีข้อผูกมัดที่เยอรมนี

กลับมาอีกครั้ง!! ทุน DAAD EPOS ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อปริญญาโทไม่มีข้อผูกมัดที่เยอรมนี สาขา Environmental Governance (MSc) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ใครที่อยากเรียนต่อสาขานี้ ห้ามพลาดทุนดีๆ แบบนี้เด็ดขาด!!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ไม่มีข้อผูกมัด ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเรียน (ถ้ามี) ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขา Environmental Governance (MSc) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 2 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครทุนต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และเรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี

 

วิธีการสมัคร:

เอกสารการสมัครทุกอย่างต้องยื่นตรงไปที่มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม www.meg.uni-freiburg.de/

 

ปิดรับสมัคร:

ตรวจสอบวันปิดรับสมัครได้ที่ www.meg.uni-freiburg.de/

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.daad.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ