มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาตินิโทริมอบทุนเรียนต่อป.ตรี-โท ไม่จำกัดสาขาวิชาที่ประเทศญี่ปุ่น

มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาตินิโทริ (Nitori International Scholarship Foundation) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแก่นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นในปีการศึกษา 2020 โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนมูลค่า ¥80,000 ต่อเดือน (ประมาณ 23,000 บาท) เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เปิดภาคเรียนในเดือนเมษายน 2020 เป็นต้นไป

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีและโท ไม่จำกัดสาขาวิชา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาใดก็ได้สำหรับภาคเรียนใหม่เดือนเมษายน 2020

2. ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานได้

3. ผู้สมัครต้องมีวีซ่าประเภท College student visa

4. สามารถเข้าร่วมพิธีรับทุนในช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน 2020 ได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนในหลักสูตรที่ต้องการจากนั้นจึงจะสามารถยื่นสมัครทุนกับทางมหาวิทยาลัยได้ คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.titech.ac.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ