Lufthansa Services รับสมัคร Baggage Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Lufthansa Services รับสมัครงานตำแหน่ง Baggage Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เพศชายหรือหญิง

2. สัญชาติไทย

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. อายุไม่เกิน 27 ปี

5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โดยจะต้องมีคะแนน TOEIC 650 คะแนนขึ้นไป

6. หากมีทักษะภาษาที่สามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. เรียนรู้ได้ดีและปรับตัวง่าย

8. สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรมได้ดี

9. ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็น

10. ใส่ใจในรายละเอียด

11. ทำงานเป็นกะได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– เรซูเม่ฉบับภาษาอังกฤษ

– ภาพถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร

– สำเนาทรานสคริปต์และวุฒิการศึกษา

– สำเนาคะแนน TOEIC (อายุไม่เกิน 1 ปี)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาใบสำคัญการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือหลักฐานที่ได้รับการยกเว้น

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงานโดยส่งเอกสารทั้งหมดไปยังอีเมล [email protected] หัวข้ออีเมล ‘Application for BAGGAGE SERVICE AGENT – your name’

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Runway Academy CM

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ