เตรียมตัวให้พร้อม!! ทุน DAAD Helmut-Schmidt-Programme ระดับป.โท เตรียมเปิดให้สมัครกลางปีนี้

ข่าวดี!! ทุน DAAD Helmut-Schmidt-Programme ระดับปริญญาโท สาขา Public Policy and Good Governance กำลังจะเปิดรับสมัครในช่วงกลางปีนี้

ผู้ที่สนใจสมัครทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าตามข้อมูลด้านล่างนี้ (ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลอัพเดทในปี 2018 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท เงินสนับสนุนรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขา Public Policy and Good Governance

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากสาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการบริหารรัฐกิจ

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ติดตามประกาศรับสมัครและสมัครขอรับทุนได้ทางเว็บไซต์ www.daad.de

 

ปิดรับสมัคร:

ทุนนี้จะเปิดรับสมัครใน่ชวงกลางปี 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ติดตามข่าวสารการรับสมัครทุนได้ที่ DAAD Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ