สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มอบทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วนในระดับป.โท

Asian Institute of Technology หรือสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย จัดมอบทุนการศึกษา Gender and Fisheries Scholarship at AIT (GAFS-AIT Scholarship) เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขา Gender and Fisheries

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ครอบคลุมค่าเล่าเรียนบางส่วน

– จำนวน 2 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาทุกสัญชาติ

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

-ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาของ AIT

-ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่ AIT กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ในการสมัครทุนการศึกษาผู้สมัครจะต้องเข้าเรียนที่สถาบันในหลักสูตรปริญญาโทก่อน คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2019 หรือ 30 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ait.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ