รัฐบาลเดนมาร์ก ให้ทุนเต็มจำนวน-บางส่วน เรียนต่อ ป.ตรี – โท – เอก ที่ 31 สถาบันชั้นนำ

Danish government scholarships for highly qualified non-EU/EEA students คือทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศเดนมาร์ก ให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก

มีสถาบันการศึกษากว่า 31 สถาบันที่เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษานี้ อีกทั้งยังเปิดสอนในหลากหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือภาษาเดนมาร์ก รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– การยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน หรือบางส่วน

– สนับสนุนค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาตรี 3 ปี

– ระดับปริญญาโท 2 ปี

– ระดับปริญญาเอก 3 ปี

 

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม:

♦ มหาวิทยาลัย

– IT University of Copenhagen (ITU)

– University of Southern Denmark (SDU)

– Copenhagen Business School (CBS)

 Aalborg University (AAU)

– Roskilde University (RUC)

– Technical University of Denmark (DTU)

– University of Copenhagen (UCPH)

– Aarhus University (AU)

 

♦ สถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะ

The Danish National School of Performing Arts

– The Royal Academy of Music – Aarhus/Aalborg

– Design School Kolding

– The Royal Opera Academy

– Aarhus School of Architecture

– Funen Art Academy

– The Royal Danish Academy of Music

– National Film School of Denmark

– Danish National Academy of Music

– Rhythmic Music Conservatory (RMC)

– Royal Danish Academy – Architecture, Design and Conservation

– The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Visual Art

 

 

♦ วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย

Danish School of Media and Journalism (DMJX)

– University College of Northern Denmark (UCN)

– University College South Denmark

– University College Copenhagen

– University College Absalon

– UCL University College

– VIA University College

 

 

♦ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมการเดินเรือ

Svendborg International Maritime Academy (SIMAC)

– Aarhus school of Maritime and Technical Engineering

– Copenhagen School of Maritime Education and Training

– Maritime Training and Education Centre (MARTEC)

 

 

♦ สถาบันหลักสูตรบริหารธุรกิจ

International Business Academy (IBA)

– Dania Academy

– Zealand – Academy of Technologies and Business

– Business Academy Aarhus

– Business Academy SouthWest

– Copenhagen Business Academy

– KEA – Copenhagen School of Design and Technology

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองของประเทศนอกสหภาพยุโรป, นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป และนอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์

– ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในโปรแกรมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ทางทุนกำหนด

– ได้รับใบอนุญาตพำนักอาศัยที่ประเทศเดนมาร์กแบบจำกัดเวลา

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เทียบเท่าได้กับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เดนมาร์ก

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

– มีผลการเรียนเฉลี่ยดี หรือเทียบเท่า

– สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานทักษะภาษาตามที่ทางทุนกำหนด เช่น TOEFL, IELTS หรือ Cambridge ESOL (CAE)

– สำหรับหลักสูตรภาษาเดนมาร์ก ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาตามที่ทางทุนกำหนด เช่น Danskprøve 2 หรือ Danskprøve 3

– ทั้งนี้ นักเรียนต่างชาติเรียนคอร์สภาษาเดนมาร์กฟรี จึงสามารถลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาษาอังกฤษ จากนั้นจึงเรียนต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรีในหลักสูตรภาษาเดนมาร์กได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

– ระดับปริญญาตรี สมัครทางออนไลน์ด้ ที่นี่

– ระดับสูงกว่าปริญญาตรี สมัครได้โดยตรงกับทางสถาบันการศึกษาที่สนใจ

 

ปิดรับสมัคร:

– ระดับปริญญาตรี: 15 มีนาคม 2021

– ระดับสูงกว่าปริญญาตรี: แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

studyindenmark

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ