ทุน Erasmus+ ให้นักศึกษา ป.ตรี – ป.เอก เรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ราชอาณาจักรสเปน

ทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบไม่รับปริญญา ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาเอก ที่ราชอาณาจักรสเปน สำหรับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ Alliance of 4 Universities (A4U)

นั่นก็คือทุน Erasmus+ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแกนนำในประเทศสเปน 4 แห่ง ได้เชิญมหาวิทยาลัยชั้นนำจากหลายภูมิภาคในโลกเข้าร่วม และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมก็มีถึง 4 แห่งด้วยกัน! รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาระยะสั้นราว 3 – 5 เดือน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

– สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน 850 ยูโร (ราว 31,000 บาท)

– สนับสนุนค่าเดินทาง 1,500 ยูโร (ราว 55,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาตรี

– ระดับปริญญาเอก

 

มหาวิทยาลัยในประเทศสเปนที่เข้าร่วม:

Universitat Autónoma de Barcelona

– Universidad Autónoma de Madrid

– Universidad Carlos III de Madrid

– Universitat Pompeu Fabra en Barcelona

 

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีสิทธิ์สมัคร:

– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– มหาวิทยาลัยมหิดล

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษา และกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยดังที่กล่าวไปข้างต้น

– ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยที่กำหนด และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00

– ระดับปริญญาเอก ต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนด มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.25

– มีความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเคียงไม่ต่ำกว่าระดับ B2 หรือตามที่โครงการ A4U กำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร ระดับปริญญาตรี

ใบสมัคร ระดับปริญญาเอก

– ใบทรานสคริปท์ฉบับจริง

– สำเนาผลทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่ทางโครงการกำหนด

– Lettere of Support ออกโดยคณะ และมหาวิทยาลัยของผู้สมัคร

– Recommendation letter

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อกองวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

 

ปิดรับสมัคร:

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

alliance4universities

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ