ทุนรัฐบาลเดนมาร์ก ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ U. of Copenhagen ประจำปี 2021

Danish Government Scholarships คือทุนรัฐบาลเดนมาร์ก สำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ University of Copenhagen (UCPH)

ถือเป็นอีกหนึ่งทุนการศึกษาที่มีการแข่งขันสูง และมอบให้กับนักเรียนที่มีความสามารถและมีผลการเรียนดีเด่นจากประเทศนอกสหภาพยุโรป/EEA โดยทุกคนที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ จะได้รับการพิจารณาการให้ทุนโดยอัตโนมัติ รายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน หรือบางส่วน

– เงินสนับสนุนค่าครองชีพขั้นพื้นฐาน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในคณะต่างๆ ดังนี้

– Faculty of Social Sciences

– Faculty of Humanities

– Faculty of Health and Medical Sciences

– Faculty of Sciences

– Faculty of Theology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองของประเทศนอกสหภาพยุโรป EEA (เขตเศรษฐกิจยุโรป) หรือสวิตเซอร์แลนด์

– สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่  University of Copenhagen

– ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่แบบจำกัดเวลาที่ประเทศเดนมาร์กเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชา โดยสามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

studies.ku.dk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ