ทุนการศึกษา Delta Kappa Gamma World ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ประจำปี 2018

ทุนการศึกษาของกองทุนโลก เปิดโอกาสให้ให้สตรีต่างชาติศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

สมาคม Delta Kappa Gamma Society International เป็นสมาคมกิตติมศักดิ์ระดับมืออาชีพของนักวิชาการสตรีคนสำคัญ 100,000 คนใน 17 ประเทศ ที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างมืออาชีพของนักวิชาการสตรีและความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา

 

 

สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ (IMS) มีหลักสูตรปริญญาโทแบบงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาปรัชญา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการวิจัยด้านประชากรศาสตร์

ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ประจำคณะ คุณจะได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านและได้รับประสบการณ์จากการวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพที่ทันสมัยที่สุดของโตรอนโต

 

 

ทุนการศึกษา

มีเงินสนับสนุนให้ $4,000 สำหรับหนึ่งปี (ประมาณ 132,300บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสามารถเลือกได้ทั้งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเสนอ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรทุนการศึกษานี้ได้

-สามารถรับทุนการศึกษาแบบเต็มเวลาของหลักสูตรในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโตรอนโตได้

-เป็นนักเรียนหญิงที่มีใบอนุญาตเรียนต่อต่างประเทศอย่างถูกต้อง (พลเมืองและผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรของแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้)

-ได้รับคะแนน TOEFL หรือผลคะแนนอื่นๆที่เทียบเท่า ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ ยกเว้นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

-ต้องยังไม่จบการศึกษาระดับปริญญาในปี 2018 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในหลักสูตรตลอดช่วงปีการศึกษา 2018 – 2019 เพื่อรับเงินสนับสนุนและรักษาสิทธินั้นไว้

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครแต่ละรายจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดเตรียมชุดเอกสารต่างๆ ที่สมบูรณ์แล้วจึงส่งมาที่  Graduate Graduate Office (63 St. George Street, 2nd-floor reception) (เอกสารตัวจริง) ภายในเวลาระยะเวลาที่กำหนด หากเอกสารไม่ครบหรือส่งช้ากว่ากำหนดถือว่าถูกตัดสิทธิ์

 

หมดเขตรับสมัคร:

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2017  ภายในเวลา บ่าย 4:30

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัคร

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ทุนการศึกษานานชาติอื่นๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ