ทุน Development-Related Postgraduate Courses เรียนต่อโท-เอกที่เยอรมนี พร้อมมีเงินเดือนให้

ทุน Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 2019/20 เป็นกลุ่มทุนที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากรในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก โดยเปิดรับผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท (และบางหลักสูตรในระดับปริญญาเอก)

ซึ่งมีสาขาให้เลือกอย่างหลากหลายถึง 40 สาขาเช่น เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ วิศวกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนและการจัดการทรัพยากร การวางผังเมือง เกษตรกรรมและป่าไม้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เป็นต้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเรียน (ถ้ามี) ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน (850 ยูโร ประมาณ 31,000 บาท สำหรับระดับปริญญาโท และ 1,200 ยูโร ประมาณ 44,000 บาท สำหรับระดับปริญญาเอก) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทในสาขาที่กำหนด ตรวจสอบสาขาที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่ คลิก 

ระดับปริญญาเอกบางหลักสูตร ตรวจสอบสาขาที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่ คลิก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครทุน DAAD จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ

-จบวุฒิปริญญาก่อนหน้ามาไม่เกิน 6 ปี

-ไม่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนีเกิน 15 เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

-มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

-เงื่อนไขอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของทางหลักสูตร

 

วิธีการสมัคร:

การสมัครจะเป็นการส่งเอกสารตรงไปที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยในกลุ่มทุน ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวิธี และขั้นตอนในการสมัครได้ในเว็บไซต์ของหลักสูตรหรือมหาวิทยาลัย

 

ปิดรับสมัคร:

วันปิดรับสมัครขึ้นอยู่กับทุนที่ผู้สมัครเลือก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

daad.de หรือ www.daad.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ