Die Presse Scholarship ทุนป.โท มูลค่า 494,000 บาท เรียนต่อที่ TU Wien ประเทศออสเตรีย

Die Presse Scholarship ทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขา “Environmental Technology & International Affairs” เรียนต่อที่ TU Wien มหาวิทยาลัยในเวียนนา ประเทศออสเตรีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ในปีนี้หนังสือพิมพ์รายวัน “ Die Presse” มอบทุนการศึกษามูลค่า 13,300 ยูโร (ประมาณ 494,000 บาท) เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท (MSc) สาขา “Environmental Technology & International Affairs”

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการจำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

-มีวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโทที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ส่งสำเนาเอกสารต่อไปนี้ไปยังสำนักงานของ DA Registrar

-CV

-จดหมายแนะนำตัว

-ผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ

-ประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัย

-ใบแสดงผลการเรียน

-ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครผ่านทางออนไลน์ และอัปโหลดพร้อมกับ CV

 

ปิดรับสมัคร:

18 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

etia.tuwien.ac.at

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ