ทุนฝึกอบรมด้านวารสารศาสตร์จากสถาบัน Reuters ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุน REUTERS INSTITUTE JOURNALIST FELLOWSHIPS โดยเปิดรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านวารสารศาสตร์อย่างน้อย 5 ปี หรือแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในระดับที่เทียบเท่า

สถาบัน Reuters ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด จัดมอบทุน Journalist Fellowships ในจำนวนจำกัดในแต่ละปี โดยเป็นทุนสนับสนุนเต็มจำนวน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมนักข่าวจากทั่วโลก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เป็นทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าครองชีพและที่พัก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีประสบการณ์ด้านวารสารศาสตร์อย่างน้อย 5 ปี หรือแสดงให้เห็นถึงระดับความเชี่ยวชาญที่เทียบเท่า

-มีควาามเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะด้านการเขียน

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่เหมาะสม ดูข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-หนังสือแนะนำตัว

-โครงการวิจัยที่คุณเสนอ (สูงสุด 1,000 คำ)

-เอกสารอ้างอิงจากนายจ้าง

-ตัวอย่างผลงาน

-หลักฐานภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

11 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

reutersinstitute.politics.ox.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ