งานสัมมนา THE WOMEN DELIVER 2019 ในประเทศแคนาดา สนับสนุนเต็มจำนวน

THE WOMEN DELIVER 2019 เป็นงานสัมมนาระดับนานาชาติ ที่มารวมตัวกันเพื่อผลักดันความก้าวหน้าในเรื่องความเสมอภาคทางเพศและสุขภาพสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กหญิงและผู้หญิงทุกคน

นักข่าวที่ได้รับเลือกจะได้พบกับวิทยากรระดับสูง และผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้สนับสนุนระดับโลกและผู้นำรุ่นต่อไป

การประชุม THE Women Deliver 2019 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2019 ในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ซึ่งจะเป็นการประชุมที่ใหญ่ที่สุดของโลกในเรื่องความเสมอภาคทางเพศและสุขภาพ สิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กหญิงและผู้หญิงในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้บรรลุถึงโลกที่เท่าเทียมกันทางเพศมากขึ้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนเต็มจำนวน รวมทั้งได้รับเชิญให้ข้าร่วมการปฐมนิเทศตลอดทั้งวันล่วงหน้าก่อนการประชุม

การสนับสนุนจะรวมถึง :

– ค่าลงทะเบียนการประชุม

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด

– โรงแรมที่พักสำหรับวันประชุม

– การเดินทางภาคพื้นดินสำหรับวันที่มีการประชุม

– เบี้ยเลี้ยงต่อวันในการประชุม

– การขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืน

– ประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

งานสัมมนาระดับนานาชาติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

งานสัมมนานี้เปิดรับสมัครผู้นำระดับโลก ผู้มีอิทธิพล ผู้สนับสนุนองค์กร นักวิชาการ นักกิจกรรม และนักข่าว จากทั่วโลก

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเเนบเอกสารที่ระบุไว้ผ่านเว็บไซต์ wd2019.org

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ