เปิดแล้ว! สำนักงานอัยการสูงสุด สมัครสอบเข้ารับราชการ 29 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 21 ม.ค. 62

สำนักงานอัยการสูงสุดประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา ใน 2 ตำแหน่ง

โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 21 มกราคม 2562 ผู้สมัครที่สนใจโปรดตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขในแต่ละตำแหน่งได้ ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :

1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

– อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก : 24 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานอัยการสูงสุด ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

 

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

– อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขวิาชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานอัยการสูงสุด ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 21 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.ago.go.th หัวข้อ “สมัครสอบข้าราชการธุรการ”

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา: ประกาศผลสอบ.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ