ทุน ASEAN-DIA จากรัฐบาลอินเดีย เรียนต่อ ป.เอก ที่สถาบัน IITs 23 แห่งทั่วประเทศ

รัฐบาลอินเดียก็มีทุนการศึกษาให้สำหรับพลเมืองจากประเทศอาเซียนเช่นกันค่ะ :D นั่นก็คือทุน ASEAN-DIA (Doctoral-fellowship in India for ASEAN)

ซึ่งเป็นทุนระดับปริญญาเอก สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการ เชิญนักวิชาการที่มีความสามารถศึกษาต่อที่ Indian Institutes of Technology (IITs) ซึ่งมีถึง 23 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งระหว่างอินเดียกับอาเซียน รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดียสูงสุด INR 170,000 (ราว 72,000 บาท) เป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย, การเดินทาง, ค่าหนังสือ หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน เป็นต้น

– ค่าตอบแทนรายเดือน INR 31,000 – INR 35,000 (ราว 13,000 – 15,000 บาท )

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ระยะเวลาสูงสุด 5 ปี ในหลากหลายหลักสูตร เช่น

– Engineering

– Applied Sciences

– Management Studies and Humanities เป็นต้น

– ตรวจสอบแต่ละหลักสูตรของแต่ละสถาบันเพิ่มเติม ที่นี่

 

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม:

– ตรวจสอบรายชื่อทั้ง 23 สถาบันได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร

– จบการศึกษาด้าน B.Tech / MS / M.Sc / M.Sc.Tech / M.Tech / ME / MBA หรือที่เกี่ยวข้อง

– จบการศึกษาด้วยคะแนนอย่างน้อย 60% / 6.0 CGPA (จากเต็ม 10 คะแนน) หรือเทียบเท่า

– ผ่านการสอบในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์คุณสมบัติขั้นต่ำสำหรับการเข้าศึกษาตามข้อกำหนดหลักสูตรของแต่ละสถาบัน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

asean-iit

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ