กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับข้าราชการ จำนวนมากถึง 83 อัตรา

สำหรับใครที่กำลังรอสอบบรรจุเพื่อเป็นข้าราชการอยู่ เรามีข่าวดีมาฝาก ขณะนี้กรมที่ดินได้เปิดรับสมัครสอบแล้ว!

แถมยังรับเป็นจำนวนมากซะด้วย คราวนี้รับมากถึง 9 ตำแหน่ง รวมแล้วจำนวน 83 อัตราเลยทีเดียว ใครไม่อยากพลาดรีบไปดูรายละเอียดทางด้านล่าง

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับ: 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– จบป.ตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

– สอบผ่าน ภาค ก

 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับ: 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– จบป.ตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด

– สอบผ่าน ภาค ก

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับ: 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– จบป.ตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

– สอบผ่าน ภาค ก

 

 

นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– จบป.ตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์

– สอบผ่าน ภาค ก

 

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

จำนวนที่เปิดรับ: 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 9,400 – 10,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– จบป.ตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างสำรวจ หรือทางช่างก่อสร้าง

– สอบผ่าน ภาค ก

 

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

จำนวนที่เปิดรับ: 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 9,400 – 10,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– จบป.ตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างสำรวจ หรือทางช่างก่อสร้าง

– สอบผ่าน ภาค ก

 

 

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

จำนวนที่เปิดรับ: 40 อัตรา

อัตราเงินเดือน:

– ปวท. 10,840 – 11,930 บาท

– ปวส. 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– จบป.ตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ

– สอบผ่านภาค ก ในระดับ ปวช., ปวท. หรือสูงกว่า

 

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

จำนวนที่เปิดรับ: 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน:

– ปวท. 10,840 – 11,930 บาท

– ปวส. 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– จบป.ตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ

– สอบผ่านภาค ก ในระดับ ปวช., ปวท. หรือสูงกว่า

 

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปวส.

จำนวนที่เปิดรับ: 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– จบป.ตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างสำรวจ หรือทางช่างก่อสร้าง

– สอบผ่าน ภาค ก ในระดับปวส. หรือสูงกว่า

 

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

วันที่รับสมัคร:

7-28 พฤษภาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ