หลักการใช้ Article A, An, The เรื่องแกรมมาร์พื้นฐานที่เรามักมองข้าม

เชื่อว่ามีหลายคนที่อยากเก่งภาษาอังกฤษ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากจุดไหน โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มเรียนด้วยตัวเอง ทำให้การใช้ภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องยากที่ไม่ว่าอย่างไรก็ยังไม่สามารถใช้ได้อย่างใจ

วันนี้เราจึงมีความรู้เรื่องพื้นฐานอย่างหลักการใช้ Article มาฝาก เพื่อที่ผู้ที่สนใจจะสามารถเริ่มปูพื้นฐานให้แน่น แล้วก้าวไปเรียนรู้เรื่องที่ยากกว่าได้อย่างมั่นใจ

สำหรับคนยังไม่รู้จัก Article มันคือคำที่ใช้นำหน้าคำนามในภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ ได้แก่ Indefinite article และ Definite article ซึ่งมีหลักการใช้ดังต่อไปนี้

 

 

1. Indefinite article

คำนำหน้านามที่ไม่ชี้เฉพาะ ซึ่งมีอยู่ 2 ตัวได้แก่

– A คำนำหน้าคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์ ซึ่งขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ (ทุกตัวอักษรที่ไม่ใช่ a, e, i, o และ u)

อย่างเช่น A boy เด็กผู้ชายคนหนึ่ง, A table โต๊ะตัวหนึ่ง เป็นต้น

 

– An คำนำหน้าคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์ ซึ่งขึ้นต้นด้วยสระ หรือก็คือ a, e, i, o และ u

อย่างเช่น An apple แอปเปิ้ลลูกหนึ่ง, An eagle เหยี่ยวตัวหนึ่ง เป็นต้น

 

*หมายเหตุ: อาจมีคำบางคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ แต่ใช้ an นำหน้า เนื่องจากเวลาอ่านออกเสียงขึ้นต้นด้วยเสียงสระ เช่น an hour และ an member เป็นต้น

และมีบางคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ แต่ใช้ a นำหน้า เนื่องจากเวลาอ่านออกเสียงขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น a university และ a one-way ticket เป็นต้น

 

 

2. Definite article

คำนามหน้านามชี้เฉพาะ ซึ่งมีเพียงแค่ The คำเดียวเท่านั้น ทว่ามันมีหลักการใช้มากมายหลาย 10 ข้อ ซึ่งเราจะสรุปให้สั้นๆ ดังนี้

– ใช้เป็นคำนามของสิ่งที่มีเพียงหนึ่งเดียว เช่น The Earth โลกของเรา, The Sun พระอาทิตย์ เป็นต้น

– ใช้กล่าวถึงคำนามที่เคยพูดถึงก่อนหน้านี้ เช่นหากก่อนหน้านี้เราพูดถึง A boy เด็กผู้ชายคนหนึ่ง หากจะพูดถึงเขาซ้ำอีก สามารถใช้ The boy ได้ซึ่งจะมีความหมายว่าเด็กผู้ชายคนนั้น

– ใช้นำหน้าชื่อเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นชื่อสถานที่ ชื่อภูเขา ชื่อแม่น้ำ ชื่อองค์กรต่างๆ เป็นต้น

– ใช้นำหน้าเมื่อพูดถึงสิ่งโดยรวม เช่น The human มนุษยชาติ, The sea ทะเล, The boys เด็กผู้ชายส่วนใหญ่ เป็นต้น

– ใช้นำหน้า Superative (คำเปรียบเทียบขั้นสูงสุด) และ Comparative Degrees (คำเปรียบเทียบขั้นกว่า) เช่น The best และ The more you excercise, the healthier you become เป็นต้น

 

 

นอกจากนี้ก็ยังมีบางกรณีที่เราไม่ใช้ Article ด้วยเช่นกัน ซึงเพื่อนๆ สามารถดูได้ใน ที่นี่ หวังว่าความรู้นี้จะทำให้ทุกคนใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้นนะ

 

ที่มา: Grammarly blog, Speak Confident English, EC, English Live

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ