โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสวีเดน-ภูมิภาคเอเชียเตรียมเปิดรับสมัคร 15 เม.ย.นี้

สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่า DUO-Sweden Fellowship Program มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2019 ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2562 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน)

โดยทุนการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง

-ผู้สมัครจะได้รับทุนมูลค่า 3,500 ยูโร (ประมาณ 125,000 บาท) สำหรับนักศึกษาเอเชีย และ 3,500 ยูโร (ประมาณ 125,000 บาท) สำหรับนักศึกษาสวีเดน

 

กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลายและรายได้น้อย

-ผู้สมัครจะได้รับทุนมูลค่า 4,000 ยูโร (ประมาณ 143,000 บาท) สำหรับนักศึกษาเอเชีย และ 3,000 ยูโร (ประมาณ 107,000 บาท) สำหรับนักศึกษาสวีเดน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลาขั้นต่ำ 1 ภาคการศึกษาหรือประมาณ 16 สัปดาห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่กำลังศึกษาอยู่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Student Fellows Essay Form

-สำเนา Cooperation Agreement

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-สำเนาทรานสคริปต์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ที่ www.asemduo.org

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2562 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Bureau of International Cooperation Strategy, OHEC หรือสามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ