กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไปถึง 7 อัตราด้วยกัน

โดยจะเปิดรับสมัครวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563 ผู้ที่สนใจสมัครสามารถเตรียมตัว และดูรายละเอียดการสมัครได้ดังด้านล่างนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา

– ค่าตอบแทน 18,000 บาท

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 

2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

– ค่าตอบแทน 18,000 บาท

– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ

 

3. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา

– ค่าตอบแทน 18,000 บาท

– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 

4. นิติกร จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

 

5. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

– ค่าตอบแทน 13,800 บาท

– ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขา

 

6. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

– ค่าตอบแทน 13,800 บาท

– ได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

 

เงื่อนไขการรับสมัคร:

– ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

– ผู้สมัครสอบสามารถใส่เลขประจำตัวประชาชนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

– ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิการสมัครสอบ

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dwf.thaijobjob.com/

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ:

จำนวน 330 บาท โดยชำระได้ที่ เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

 

หมดเขตรับสมัคร:

3 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

dwf.thaijobjob

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ