ทุนการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น สำหรับนักเรียนอายุ 11 – 16 ปี

Panyaden International School Scholarship Programme เป็นโครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น

ทุนนี้เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนมัธยมที่มีความกระตือรือร้น และมีความสามารถ รวมถึงทักษะความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและศิลปะ รายละเอียดการสมัครขอรับทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียนสูงสุดถึง 100%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับมัธยมศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนใหม่ และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่สามารถสมัครขอรับทุนนี้ได้

– อายุระหว่าง 11 – 16 ปี

– สามารถเรียนเต็มเวลาได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020

 

เกณฑ์การคัดเลือก:

– ขึ้นอยู่กับความสามารถทางวิชาการ ความถนัดทางศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Personal Statement (500 คำ)

– ผลงานทางวิชาการที่ได้รับ

– ใบรับรองผลการเรียน

 

วิธีการสมัคร:

– ศึกษานโยบายของโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นอย่างรอบคอบก่อนสมัครได้ ที่นี่

– สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

10 มีนาคม 2020 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.panyaden.ac.th

scholarships@panyaden.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ