ทุนป.โท และป.เอก ทุกสาขาจาก Eastern Mediterranean University ประเทศตุรกี

Eastern Mediterranean University มหาวิทยาลัยในฟามากุสตา, นอร์เทิร์นไซปรัส ประเทศตุรกี จัดมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2019-2020

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% – 100%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

-มีผลการเรียนในระดับการศึกษาก่อนหน้า CGPA ขั้นต่ำ 3.00 จาก 4.00 หรือเทียบเท่า

-ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-Personal Statement

-จดหมายรับรอง

-จดหมายแนะนำตัว

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน หลังจากได้รับการยืนยันแล้วจึงสามารถสมัครทุนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

14 สิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

grad.emu.edu.tr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ