ทุนหลากหลายรูปแบบทั้งป.ตรี-โท-เอก และทุนระยะสั้น เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้

Confucius Institute Headquarters (Hanban) ประกาศมอบทุนการศึกษา “Confucius Institute Scholarship (CIS)” เรียนต่อที่ East China Normal University (ECNU) มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยเป็นทุนที่มอบให้ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งทุนระยะสั้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

Confucius Institute Scholarship มีทั้งทุนเต็มจำนวน และทุนบางส่วน ดูรายละเอียดทุนได้ ที่นี่

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

-ปริญญาตรี: Bachelor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (BTCSOL)

-ปริญญาโท: Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL)

-ปริญญาเอก: PhD’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (PhDTCSOL)

-ทุนการศึกษาสำหรับ 1 ปีการศึกษา

-TCSOL: ผู้สมัครจะต้องได้คะแนน HSK ขั้นต่ำ 270 คะแนน (Level 3) และต้องใช้คะแนนสอบ HSKK ด้วย

-Chinese Language and Literature, Chinese History และ Chinese Philosophy: ผู้สมัครจะต้องได้คะแนน HSK ขั้นต่ำ 180 คะแนน (Level 4) และมีคะแนนสอบ HSKK 60 คะแนน

-Chinese Language Study: ผู้สมัครต้องมีคะแนน HSK อย่างน้อย 210 คะแนน (Level 3)

-ทุนการศึกษาสำหรับ 1 ปีการศึกษา: เริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2019 หรือเดือนมีนาคม 2020 ระยะเวลาการรับทุนการศึกษาไม่เกิน 5 เดือน ผู้สมัครที่ถือวีซ่าประเภท X1 หรือ X2 จะไม่ได้รับการพิจารณา

-TCSOL, Chinese Language and Literature, Chinese History and Chinese Philosophy: ผู้สมัครต้องมีคะแนน HSK อย่างน้อย 180 คะแนน (Level 3) และต้องใช้คะแนนสอบ HSKK ด้วย

-ทุนการศึกษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์: เริ่มเรียนในเดือนกรกฎาคม หรือ ธันวาคม 2019 ผู้ที่ถือวีซ่าประเภท X1 หรือ X2 จะไม่ได้รับการพิจารณา

-Chinese Language plus Home-stay Experience in a Chinese Family: ต้องมีคะแนนสอบ HSK

-โครงการพิเศษสี่สัปดาห์สำหรับสถาบันขงจื๊อ: ต้องมีคะแนนสอบ HSK

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่ถือสัญชาติจีน

-สุขภาพร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง

-มีผลการศึกษาที่ดี และมีพฤติกรรมที่ดี

-มีจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพในอนาคตเกี่ยวกับการสอนหรือการส่งเสริมภาษาจีนในระดับนานาชาติ

-มีอายุระหว่าง 16 – 35 ปี ในวันที่ 1 กันยายน 2019 หากปัจจุบันผู้สมัครเป็นครูสอนภาษาจีนจะต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี ในขณะที่นักศึกษาปริญญาตรีจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี

 

วิธีการสมัคร:

เข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์ ECNU และเว็บไซต์ทุนการศึกษา Confucius Institute Scholarships ได้ที่ http://cis.chinese.cn

 

ปิดรับสมัคร:

-20 เมษายน 2019 (สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนในเดือนกรกฎาคม)

-20 พฤษภาคม 2019 (สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนในเดือนกันยายน)

-20 กันยายน 2019 (สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนในเดือนธันวาคม)

-20 พฤศจิกายน 2019 (สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนในเดือนมีนาคม 2020)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

lxs.ecnu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ