การศึกษาที่คุณจำเป็นต้องมี ถ้าอยากเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลมืออาชีพ!!

การเป็นนักอเมริกันฟุตบอลอาชีพต้องมีทั้งความแข็งแกร่งของจิตใจ ความแข็งแรงของร่ายกาย และเป้าหมายที่มุ่งมั่น แม้ว่านักกีฬาอาชีพจะไม่ต้องเข้าเรียนอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีการศึกษาบางอย่างที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักกีฬา เรามาดูกันว่า นักอเมริกันฟุตบอลอาชีพ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับศึกษาอะไรบ้าง

 

 

ข้อกำหนดของ NFL

หากต้องการจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ NFL ผู้เล่นจะต้องมีวุฒิการการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย ทั้งยังต้องมีวุฒิภาวะ และประสบการณ์อย่างน้อยเท่าที่พวกเขาเห็นควร นอกจากนี้ ผู้เล่นยังต้องใช้เวลาเล่นฟุตบอลในวิทยาลัยด้วย

ผู้เล่นที่ต้องการสมัครเข้าร่วม NFL ต้องใช้สิทธิ์ของวิทยาลัยก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลฟุตบอลวิทยาลัยครั้งต่อไป โดยปกติแล้ว หมายความว่าพวกเขาจะต้องจบการศึกษาสี่ปีของวิทยาลัย และจบด้วยวุฒิการศึกษาทที่พวกเขาเลือก

ผู้ที่ยังไม่จบการศึกษา สามารถยื่นคำร้องได้ โดยหากได้รับเลือก อาจกลับมาเรียนต่อในภายหลัง

 

 

ข้อกำหนดของ NCAA

ในการเล่นฟุตบอลวิทยาลัย ผู้เล่นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางวิชาการที่กำหนดโดย National Collegiate Athletic Association (NCAA)
ดังนั้นในขณะที่ NFL ไม่ได้มีข้อกำหนดด้านการศึกษา NCAA จำเป็นต้องกำหนดระเบียบการศึกษาเพื่อให้กลายเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพของพวกเขา

 

 

เพื่อให้มีสิทธิ์เล่นกีฬาในปีแรกของโรงเรียน Division I หรือ II นักเรียนต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีหน่วยที่จัดตั้งขึ้นในชั้นเรียนต่อไปนี้:

– อังกฤษ

– คณิตศาสตร์

– วิทยาศาสตร์

– สังคมศาสตร์

– ภาษาต่างประเทศเปรียบเทียบศาสนาหรือปรัชญา

– นักเรียนต้องได้รับเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.22 ในหลักสูตรเหล่านี้ และมีคะแนน SAT หรือ ACT ที่ยอมรับได้

– นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนในวิทยาลัย Division III ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรับสมัครที่โรงเรียนกำหนด

– เมื่ออยู่ในวิทยาลัยนักเรียนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ NCAA เพื่อที่จะเล่นกีฬา NCAA จะจัดลำดับความสำคัญการศึกษา และช่วยนักนักเรียนทำตามขั้นตอนที่จำเป็นในการได้รับปริญญา

– NCAA กำหนดมาตรฐานสำหรับการเาเรียนและเกรดเฉลี่ย เช่น นักกีฬาที่โรงเรียน Division I ต้องมีเข้าเรียนอย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ของข้อกำหนดในระดับของพวกเขา และต้องได้รับเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.0 ก่อนปีที่สี่ของวิทยาลัย

– มีนักเรียนมากกว่า 8 ใน 10 คน ที่โรงเรียน Division I ได้รับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี 2004 นักกีฬาของ Division I มากกว่า 15,000 คนเรียนจบออกไปพร้อมกับใบปริญญา

 

 

แม้ว่าการเป็นนักกีฬาจะทำให้ไม่ได้มุ่งเน้ในด้านการศึกษามากเท่ากับการเรียนปกติ แต่ในหลายสถาบันก็ได้มีการมอบทุนนักกีฬาเพื่อให้ผู้ที่มีศักยภาพด้านกีฬา สามารถเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำของโลกได้ พร้อมๆ กับได้รับการฝึกอบรมเพื่อก้าวเข้าสู่สนามของมืออาชีพ

 

ที่มา: work.chron

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ