เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุน Eiffel 2019 เรียนต่อป.โท-เอก ที่ประเทศฝรั่งเศส

ทุนไอเฟล (Eiffel Excellence Scholarship Programme) เป็นโครงการที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2542 โดยวัตถุประสงค์หลักคือต้องการสนับสนุนสถาบันการศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นสากล และดึงดูดนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ให้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโท และเอกในประเทศฝรั่งเศส

ทุนนี้เป็นทุนจากรัฐบาลกลางฝรั่งเศส ดูแลโดยหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ปารีส ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับปริญญาโท

-เงินเดือนสนับสนุนมูลค่า €1,181 (ประมาณ 44,000 บาท)

ระดับปริญญาเอก

-เงินเดือนสนับสนุนมูลค่า €1,400 (ประมาณ 52,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท หรือเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติใน 3 สาขาที่กำหนดต่อไปนี้

-วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

-รัฐศาสตร์ กฏหมาย

-บริหารการจัดการ และเศรษฐศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทุนนี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

-ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี

-ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

-ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสมาก่อน

-ผู้สมัครต้องมีทักษะทางภาษาฝรั่งเศส และมีผลทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

อ่านคู่มือการสมัคร และสมัครทุนได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

11 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.campusfrance.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ