สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม่ รับสมัครงาน เงินเดือน 50,000+ ภายใน 15 มีนานี้!!

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาในเชียงใหม่เป็นหน่วยงานกงสุลแห่งเดียวของสหรัฐฯ ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร สถานกงสุลได้ถูกก่อตั้งขึ้นในเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2493

โดยมีขอบเขตการดูแลของสถานกงสุลใหญ่ในเชียงใหม่ครอบคลุม 15 จังหวัด อันได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

Computer Management Assistant (LAN)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน:

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

 

เงินเดือน (ต่อปี):

เริ่มต้นที่ 628,040 บาท/ปี

 

สวัสดิการอื่นๆ:

เงินโบนัส/ ประกันชีวิต/ ประกันสุขภาพ/ วันหยุดพักร้อน

 

ชั่วโมงการทำงาน:

40 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1.. ระดับการศึกษา: ระดับปริญญาตรีในสาขา Software Engineering, Computer Science, Information Systems หรือ Information Management

2. ประสบการณ์: มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับ a complex PC, Local Area Network (LAN), and Wide Area Network (WAN) environment

3. ความสามารถด้านภาษา: Level IV (Fluent) ในทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาไทย นอกจากนี้ผู้สมัครต้องมีหลักฐานแสดงผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำก่า 855 คะแนน

4. ทักษะ และความสามารถของผู้สมัคร: สามารถดูแลระบบ LAN components ทั้งหมดได้ รวมทั้งดูแล hardware, cables, disk operating software, applications and utilities software, various interface cards, hard disk, and user PC’s

5. ความรู้ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง: มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ระบบ LAN/WANs. และมีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft server-based products, Windows 10 และ Exchange operating systems นอกจากนี้จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่อง Microsoft Office

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเช็คลิสเอกสารการสมัครทั้งหมดได้ทาง th.usembassy.gov/embassy-consulate/jobs/job-vacancies

ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดได้ที่อีเมลล์ bkkrecruitment@state.gov

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.usembassy.gov/embassy-consulate/chiang-mai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ