ทุนวิจัย ENITS ในระดับปริญญาโท-เอก จากสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ENITS Research Scholarship เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปฏิบัติงานที่สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทุนนี้เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-นักศึกษาปริญญาโทที่ลงทะเบียนเรียนใน / นอกประเทศไทย: 40,000 บาท

-นักศึกษาปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนใน / นอกประเทศไทย: 80,000 บาท

-ปริญญาเอกในสาขาใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับไทยศึกษาจบจากสถาบันใดก็ได้ (ไม่เกิน 2 ปี): 80,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาไทยศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

แบบฟอร์มใบสมัคร

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-จดหมายรับรองจากอาจารย์ของผู้สมัคร หรือหัวหน้าโครงการวิจัย

-สำเนาทรานสคริปต์

-เอกสารต้นฉบับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไทยศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ให้ผู้รับทุนส่งต้นฉบับงานวิจัยที่ยังไม่ได้เผยแพร่เกี่ยวกับไทยศึกษา และนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาที่ประเทศไทย

 

ปิดรับสมัคร:

ตุลาคม 2018 – มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thaistudies.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ