ทุนฝึกงาน ERI International Internship Program ที่เกาหลีใต้ประจำปี 2021

ทุนฝึกงานที่ประเทศเกาหลีใต้!! กับโครงการ ERI International Internship Program ขณะนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้ฝึกงานที่ Gwangju Institute of Science and Technology ระยะเวลาฝึกงานนั้นตั้งแต่ 3 – 6 เดือน สำหรับปีการศึกษา 2021 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ประกันสุขภาพ

– ค่าที่พัก

– ค่าครองชีพรายเดือน ประมาณ 425,000 วอน (ราว 12,000 บาท)

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

หน้าที่ที่รับผิดชอบ:

– ให้ความช่วยเหลือโดยรวมแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

– ปฏิบัติงานที่ระบุภายใต้ห้องปฏิบัติการที่กำหนด

– นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ในขั้นตอนสุดท้ายของโครงการฝึกงาน

– ส่งงานนำเสนอในขั้นตอนสุดท้ายของโครงการฝึกงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และอื่นๆ

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

– ผู้สมัครในปีสุดท้ายของการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครได้เช่นกัน

– ผู้สมัครที่มาจากสาขา energy, environmental climate changes หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถสมัครได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Application Form

– CV/Resume

– Cover Letter

– Recommendation Letter

– Official Academic Transcript

– Official Certificate of degree

– Certificate of University Enrollment

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

13 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ieri.gist.ac.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ