4 ทุน Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET ให้นักศึกษาไทยศึกษาต่อที่ออสเตรีย

ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน OeAD-GmbH/MPC ร่วมกับ ASEA-UNINET ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ และการวิจัย (BMBWF) ให้ทุนนักศึกษาจากประเทศไทยเรียนต่อที่ประเทศออสเตรีย กับทุน Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET

โดยเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาพร้อมค่าครองชีพ ให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก ถึง 4 ทุนด้วยกัน! ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น ดนตรี, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. Post-doc Grants (research grants)

– ค่าครองชีพรายเดือน EUR 1,150 (ราว 42,000 บาท) ระยะเวลา 3-9 เดือน

– เงินช่วยเหลือค่าเดินทางสูงสุด EUR 1,000 (ราว 37,000 บาท)

2. PhD-Grants

– ค่าครองชีพรายเดือน EUR 1,050 (ราว 38,000 บาท) ระยะเวลา 36 เดือน

– เงินช่วยเหลือค่าเดินทางสูงสุด EUR 1,000 (ราว 37,000 บาท)

3. Sandwich-Grants

– ค่าครองชีพรายเดือน EUR 1,050 (ราว 38,000 บาท) ระยะเวลา 9 เดือน

– เงินช่วยเหลือค่าเดินทางสูงสุด EUR 1,000 (ราว 37,000 บาท)

4. Music-Grants

– ค่าครองชีพรายเดือน EUR 1,050 (ราว 38,000 บาท) ระยะเวลา 9 เดือน

– เงินช่วยเหลือค่าเดินทางสูงสุด EUR 1,000 (ราว 37,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี และระดับหลังปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Natural Sciences

– Technical Sciences

– Human Medicine, Health Sciences

– Agricultural Sciences

– Social Sciences

– Humanities

– Arts

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เฉพาะผู้สมัครที่ถือสัญชาติกัมพูชา, อินโดนีเซีย, ไทย, เวียดนาม หรือฟิลิปปินส์เท่านั้นที่มีสิทธิ์สมัครทุน Ernst Mach – ASEA-UNINET

– ผู้สมัครในสาขาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรเลือกหัวข้อทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรม

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– ผู้สมัครระดับนักวิจัยหลังปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

– ทุน Music-Grants ให้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทเท่านั้น

– นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิก ASEA-UNINET ในกัมพูชา, อินโดนีเซีย, ไทย, เวียดนาม หรือฟิลลิปปินส์ (มหาวิทยาลัยในประเทศไทยตรวจสอบได้ ที่นี่) และต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

– นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และต้องการเรียนต่อระดับปริญญาเอกแบบเต็มรูปแบบที่ประเทศออสเตรีย และพร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา

– ผู้จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาเอก ที่มีส่วนร่วมในการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัยสมาชิก ASEA-UNINET ในกัมพูชา, อินโดนีเซีย, ไทย, เวียดนาม หรือฟิลิปปินส์

– มีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันอย่างดีมาก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Research proposal (5-10 หน้า)

– ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรกับ ASEA-UNINET ในประเทศออสเตรีย

– “Letter of Endorsement” (สำหรับผู้สมัครด้านดนตรีเท่านั้น)

– Letters of recommendation จำนวน 2 ฉบับ

– สแกนหนังสือเดินทางหน้าที่มีชื่อและรูปถ่าย

– สแกนใบรับรองการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่เคยศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษหรือเยอรมัน)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

grants

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ