รัฐบาลออสเตรียแจกทุน 4 ประเภท เพื่อศึกษา-ฝึกอบรม-ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย

รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst-Mach Grants (EMG) –ASEA-UNINET ประจำปี 2562 เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย

โดยทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภท โดยมีรายละเอียดดงต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุน Ernst-Mach Grants (EMG) –ASEA-UNINET แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. Post-doc Grants (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก): ทุนมูลค่า 1,150 ยูโร (ประมาณ 42,200 บาท)

2. PhD-Grants (ทุนปริญญาเอก): ทุนมูลค่า 1,050 ยูโร (ประมาณ 38,530 บาท)

3. Sandwich-Grants (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก): ทุนมูลค่า 1,050 ยูโร (ประมาณ 38,530 บาท)

4. Music-Grants (ทุนดนตรี): ทุนมูลค่า 1,050 ยูโร (ประมาณ 38,530 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุน Ernst-Mach Grants (EMG) –ASEA-UNINET แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. Post-doc Grants (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3-9 เดือน

2. PhD-Grants (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี

3. Sandwich-Grants (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน

4. Music-Grants (ทุนดนตรี) ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครทุนวิจัย ทุนระดับปริญญาโทขึ้นไป ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

-ผู้สมัครทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

-ผู้สมัครต้องมีความภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาเยอรมนีเป็นอย่างดี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.scholarships.at

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

asea-uninet.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ