ชวนเยาวชนไทยร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความชิงเงินรางวัลทุนการศึกษา พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

อีกหนึ่งเวทีให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถพร้อมลุ้นรับทุนการศึกษา ทั้งระดับนักเรียนมัธยมปลาย นิสิต และนักศึกษา

สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย เชิญชวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษา พร้อมโล่ และเกียรติบัตรแห่งเกียรติยศ

การประกวดนี้มีขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยตระหนักถึงบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่เยาวชนไทย ทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนของโรงเรียน โรงเรียนหนึ่งส่งผู้แทนได้ไม่เกิน 2 คน และส่งเรียงความได้ไม่เกิน 2 ผลงาน

– ระดับอุดมศึกษา – กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

 

กำหนดระยะเวลา

– ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

– ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ทางช่องทางดังนี้

– เว็บไซต์ของสมาคมอาเซียนฯ : www.asean-thailand.org

– เฟสบุ๊คของสมาคมอาเซียนฯ : ASEAN Association-Thailand

– เว็บไซต์ของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfa.go.th/asean

 

รางวัลการประกวด

ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท โล่และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย (3 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร

 

ประเภทระดับอุดมศึกษา

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท โล่ และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท และเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย (3 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร

นอกจากนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการตีพิมพ์ในจดหมายข่าวของสมาคมอาเซียนฯ

 

ติดต่อสอบถาม

– โทร 085-332-0396 ในวันและเวลาราชการ

– อีเมล : aseanthailand@hotmail.com

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ