ทุน ESSCA Master’s Excellence เรียนต่อสูงกว่าปริญญาตรีที่ฝรั่งเศส มูลค่าสูงสุด 75,000 บาท

ESSCA School of Management เป็นสถาบันธุรกิจที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส มีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะการจัดการขั้นสูง เพื่อเพิ่มโอกาสให้บัณฑิตได้เติบโตในสายงานระดับโลก

ด้วยเหตุนี้ ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุน ESSCA Master’s Excellence เพื่อมอบความช่วยเหลือให้กับนักศึกษาที่ต้องการสำหรับเรียนต่อในฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีด้านการจัดการ (MIM) หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc) ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่าสูงสุด 2,000 ยูโร (ประมาณ 75,000 บาท)

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : ESSCA School of Management

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : สูงกว่าระดับปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่าสูงสุด 2,000 ยูโร (ประมาณ 75,000 บาท)

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนดซึ่งเปิดสอนในสถาบัน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

8 กรกฎาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ESSCA Master’s Excellence International Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ