ทุนเต็มจำนวน Turkiye Burslari เรียนต่อ ป.ตรี/โท/เอก และหลักสูตรระยะสั้นที่ตุรกี ปี 2022

Turkiye Burslari เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพจากทั่วโลก

ในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกผู้สมัครราว 5,000 คนจากทุกประเทศทั่วโลกเพื่อมอบทุนเรียนต่อแบบเต็มจำนวนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตุรกี ทุนนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่มอบให้ตามเงื่อนไขแต่ละปี

ที่น่าสนใจก็คือผู้สมัครสามารถเลือกลงทะเบียนในหลักสูตรระยะสั้น หรือแม้แต่หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ได้ตามความสนใจ และในการสมัครทุนนี้ไม่มีการกำหนดผลสอบ IELTS/TOEFL นั่นทำให้ไม่ว่าใครก็สามารถสมัครได้

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Turkiye Burslari 2022

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนที่จะสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ค่าเรียนภาษาตุรกีระยะเวลา 1 ปี และเบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพ (แตกต่างกันไปตามหลักสูตรที่ลงทะเบียน)

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการทุกสัญชาติสามารถสมัครได้ ยกเว้นสัญชาติตุรกี

– สำเร็จการศึกษาก่อนเดือนกันยายน ปี 2022

 

เกณฑ์อายุ:

– ปริญญาตรี : อายุไม่เกิน 21 ปี

– ปริญญาโท : อายุไม่เกิน 30 ปี

– ปริญญาเอก : อายุไม่เกิน 35 ปี

 

เกณฑ์ผลการเรียน:

– ปริญญาตรีต้องมีผลการเรียนดี 70% ขึ้นไป

– ปริญญาโทและปริญญาเอกต้องมีผลการเรียนดี 75% ขึ้นไป

– ผู้สมัครสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์) ต้องมีผลการเรียนดี 90% ขึ้นไป

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

20 กุมภาพันธ์ 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Türkiye Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ