ทุนป.โท ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ จาก ETH Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ETH Zurich มอบทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์เรียนต่อในระดับปริญญาโท ในนามของทุน Excellence Scholarship & Opportunity Programme (ESOP) และ Master Scholarship Programme (MSP) โดยเริ่มเรียนในปี 2019 ที่ ETH Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-Excellence Scholarship (ESOP) – ครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน มูลค่า CHF 11,000 ต่อเทอม (ประมาณ 364,000 บาท) รวมถึงยกเว้นค่าเล่าเรียน

-Master Scholarship (MSP) – ครอบคลุมค่าครองชีพ และค่าเล่าเรียนบางส่วน มูลค่า CHF 6,000 (ประมาณ 198,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งจาก ETH และจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่ ETH Zurich

 

วิธีการสมัคร:

-เปิดรับสมัครในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2018

-เพื่อให้ได้รับการพิจารณาสำหรับทุนนี้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทที่ ETH Zurich

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ethz.ch

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ