ชวนมาฝึกงานกับ EUinThailand รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 1,100 ยูโร!! (ประมาณ 40,600 บาท)

เพราะการฝึกงานถือเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณได้พบเจอกับสิ่งแปลกใหม่ และบางครั้งอาจทำให้ค้นพบว่าตัวเองชื่นชอบอะไร? หรืออยากทำงานในแวดวงไหน?

EUinThailand เปิดโอกาสให้กับน้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วมาร่วมลงสนามเรียนรู้งานเกี่ยวกับคณะผู้แทนทางการทูต รวมถึงงานของสหภาพยุโรปในประเทศไทยในด้านการสื่อสาร วัฒนธรรม และการผลิตสื่อดิจิทัล

การฝึกงานนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือนพร้อมรับค่าตอบแทนเดือนละ 1,100 ยูโร! (ประมาณ 40,600 บาท) เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2022

 

 

ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อช่วยเหลืองานด้านการสื่อสารและการทูตของแผนกการเมือง สื่อ และข้อมูลของคณะผู้แทนสหภาพยุโรป โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสัมพันธ์กับรัฐบาลและภาคประชาสังคม รวมถึงการประสานงานกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในเรื่องการเมืองและวัฒนธรรม

งานนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทั้งเรียนรู้งานใหม่ๆ จากประสบการณ์จริง ฝึกฝนทักษะให้เชี่ยวชาญ ฝึกไหวพริบและการแก้ปัญหา เรียกได้ว่าครบทุกด้าน อย่าปล่อยโอกาสให้นี้หลุดมือไป!!

 

 

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ (เบื้องต้น) :

– ดูแลช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ขององค์กร (Facebook, Twitter, เว็บไซต์ ฯลฯ )

– ดูแลจัดการเรื่องบทความและการแปลเนื้อหา (อังกฤษ – ไทย) รวมถึงการเตรียมสื่อ ภาพ ไฟล์ดิจิทัล สำหรับโปรโมททางโซเชียลมีเดีย

– สนับสนุนการประสานงานกับพันธมิตรภายในและภายนอก รวมถึงสถานทูตของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ

– ช่วยจัดทำบทวิจารณ์ประจำวัน

– ร่วมประชุมและสัมมนาตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมร่างรายงานตามระเบียบ

– มีส่วนร่วมในงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ:

– สำเร็จการศึกษระดับปริญญาตรี สาขาการสื่อสาร วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความสนใจในงานที่ส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับสหภาพยุโรปในประเทศไทย

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ยอดเยี่ยม

– สามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอความคิดของตัวเองได้ดี

– มีทักษะในด้านการประสานงาน การจัดลำดับความสำคัญที่ดี รวมปถึงการวิเคราะห์

– มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัยในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

– หากมีทักษะขั้นกลางถึงขั้นสูงในการออกแบบกราฟิกและ/หรือการผลิต VDO เชิงสร้างสรรค์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

การสนับสนุน:

เบี้ยเลี้ยงรายเดือน เดือนละ 1,100 ยูโร (ประมาณ 40,600 บาท) *ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น*

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

4 เมษายน 2022

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

European Union in Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ