5 ทุนการศึกษา Exeter MBA Emerging Global Leader Scholarships เรียนต่อที่อังกฤษ

มหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์ จะมีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน มูลค่า £15,000 ต่อทุน (ประมาณ 585,000 บาท) สำหรับเข้าเรียนต่อในปีการศึกษา 2018/2019

มหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์ เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ในเอ็กซิเตอร์ สำหรับรายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 5 ทุนการศึกษา ทุนละ £15,000 (ประมาณ 585,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตร MBA สาขาใดก็ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาในสหราชอาณาจักรและนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-Transcript และ ใบประกาศณียบัตรใบแรก หรือใบที่สอง

-อัปโหลดผลคะแนน GMAT พร้อมใบสมัคร ผู้สมัครที่มีคะแนน GMAT 650 ขึ้นไปจะได้รับทุนการศึกษา MBA Excellence โดยอัตโนมัติ

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-หนังสือแนะนำตัว (Personal statement)

-CV

 

วิธีการสมัคร:

หากต้องการสมัครทุนการศึกษา จำเป็นต้องอัปโหลดคำอธิบายไม่เกิน 750 คำ ระบุเหตุผลที่คุณควรได้รับการพิจารณา โดยเน้นประสบการณ์และคุณภาพในการเป็นผู้นำของคุณ

แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

business-school.exeter.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ