ทุนป.เอก สนับสนุนค่าเล่าเรียน และค่าที่พัก ที่ Federation University ประเทศออสเตรเลีย

Federation University มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนปริญญาเอก Henry Sutton PhD funding for International Students โดยเปิดรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่นจากทั่วโลก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-มูลค่า $12,500 AUD ต่อปี (ประมาณ 268,000 บาท) ซึ่งเป็นเงินในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งทุนสนับสนุนค่าที่พัก $12,500 AUD ต่อปี (ประมาณ 268,000 บาท)

-จำนวน 12 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ธรณีวิทยา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ

-ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

-มีผลการทดสอบ IELTS หรือ TOEFL ตามที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาเอก

-ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

2 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

federation.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ