การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 88 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 88 อัตรา โดยสามารถสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2562

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

1. วิศวกร โยธา จำนวน 11 อัตรา

2. วิศวกร สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

3. วิศวกร ไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

4. สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา

6. นักบัญชี จำนวน 5 อัตรา

7. นักวิเคราะห์ระบบงาน จำนวน 1 อัตรา

8. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

9. เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา

10. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

11. นักบริหารงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

12. ช่างโยธา จำนวน 12 อัตรา

13. นักวิทยาศาสตร์ (สำรอง)

14. นิติกร (สำรอง)

15. นักบริหารงานทั่วไป (สำรอง)

16. ช่างไฟฟ้า จำนวน 21 อัตรา

17. ช่างเครื่องกล จำนวน 12 อัตรา

18. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

19. วิศวกร แหล่งน้ำ จำนวน 1 อัตรา

20. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา

21. นักบัญชี (สำรอง)

22. พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

23. พนักงานการเงินและบัญชี (สำรอง)

24. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

25. ช่างไฟฟ้า (สำรอง)

26. ช่างโยธา (สำรอง)

27. พนักงานพัสดุ (สำรอง)

 

วิธีการสมัคร:

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://pwa.thaijobjob.com/

 

ปิดรับสมัคร:

9 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Website: pwa.thaijobjob.com

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ