หอภาพยนตร์จัดทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ “สาขาภาพยนตร์” สำหรับ ป.โท – เอก มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท!!

มีทุนที่น่าสนใจมาฝากสำหรับสายภาพยนตร์โดยเฉพาะค่ะ บอกเลยว่าทุนนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆ เพราะฉะนั้น ห้ามพลาด!

หอภาพยนตร์ เปิดรับแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ เพื่อรับทุนสนับสนุนทุนละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ และสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านภาพยนตร์

ใครสนใจมาดูรายละเอียดไปพร้อมกันเลย :)

 

 

เงื่อนไขการสมัคร:

– สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

– กำลังจะทำงานวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทย

– หัวข้อที่จะทำนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

– งานวิทยานิพนธ์จะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน:

– มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านภาพยนตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

– สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

– ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาทำการวิจัยไปแล้ว

– ผู้ขอรับทุนจะต้องยังคงสถานะเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์

 

วิธีสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่ 

ส่งเอกสารที่กำหนดตามประกาศ มาที่ [email protected] หรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่

สถาบันหนังไทย ฝ่ายเผยแพร่ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โดยผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารก่อนวันที่กำหนด

 

หมดเขตรับสมัคร:

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบถามข้อมูล:

โทร 02-482-2013-15 ต่อ 1308 หรือ 087-567-4316

 

ที่มา: ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ปี 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ