ทุน Chalmers University of Technology เรียนต่อระดับสูงกว่าปริญญาเอกที่สวีเดน ปี 2022

Chalmers University of Technology ได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีหลากหลายในสวีเดน โดดเด่นในสาขา เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สถาปัตยกรรม คณิตศาสตร์ การเดินเรือ และสาขาการจัดการอื่นๆ โดยมีเป้าหมายในการผลิตและเผยแพร่ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน

ขณะนี้ทางสถาบันกำลังมองหาผู้สมัครที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาเอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโลโนยี Microcomb จึงได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษานี้ขึ้น

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก European Research Council ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจ้างงานชั่วคราวเต็มเวลาเป็นเวลาสูงสุด 2 ปีพร้อมกับเงินเดือนที่ต่อรองได้ ทั้งยังจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Chalmers University of Technology

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : สูงกว่าปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนเพื่อการจ้างงานชั่วคราวแบบเต็มเวลา สูงสุด 2 ปี พร้อมเงินเดือนที่ต่อรองได้ และการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก

 

คุณสมบัติ:

– ผู้สมัครทั้งชาวสวีเดนและต่างประเทศสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตด้านเทคโนโลยีไมโครคอมบ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องมีความรับผิดชอบเพียงพอที่จะเป็นผู้นำและดำเนินการวิจัย รวมทั้งให้คำแนะนำกับนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นเยาว์

– มีความสนใจและเชี่ยวชาญรวมถึงมีประสบการณ์ในด้าน ultrafast optics , nanophotonics และ finite element method solvers

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Postdoctoral Positions in Microcomb Technology 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ