ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ณ FMI สถาบันวิจัยในบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI) สถาบันวิจัยในบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนวิจัยในระดับปริญญาเอกที่ University of Basel โดยให้การสนับสนุนเป็นระยะเวลา 4 ปี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวนเงินเป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-จบปริญญาโทหรือเทียบเท่า

-ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนที่ Friedrich Miescher Institute

 

วิธีการสมัคร:

แบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.fmi.ch

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ