Victoria University of Wellington มอบทุนป.ตรี และบัณฑิตศึกษา เรียนต่อที่นิวซีแลนด์

Victoria University of Wellington มหาวิทยาลัยในเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา Victoria Tongarewa Scholarship สำหรับนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยสามารถเลือกเรียนในสาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวน 10 ทุน มูลค่าทุนละ NZ$10,000 (ประมาณ 217,000 บาท) สำหรับระดับป.ตรี และบัณฑิตศึกษา

-จำนวน 9 ทุน มูลค่าทุนละ NZ$5,000 (ประมาณ 108,000 บาท) สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และไม่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ หรือระดับปริญญาตรีที่ Victoria University of Wellington

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019 และ 31 ตุลาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.victoria.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ