สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบทุนเต็มจำนวน Full Scholarship แก่ น.ศ. ปริญญาตรี

ณ ขณะนี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Full Scholarship จำนวน 15 ทุน สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันของรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน (Full Scholarship)

-ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนบนพื้นที่ของสำนักงานฯ ที่มีผลการเรียนดีเด่น

-ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนบนพื้นที่ของสำนักงานฯ ที่มีทักษะความสามารถ หรือมีผลงานดีเด่น เช่น ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ หรือเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้สังคมอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และเรียนอยู่ในสถาบันของรัฐของเท่านั้น

-ผู้ขอรับทุนต้องอาศัยอยู่ในชุมชนหรือสถานที่เช่าบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ

-เป็นผู้เช่าหรือเป็นบุตรหลานของผู้เช่าสำนักงานทรัพย์สินฯ

-ได้รับการรับรองในด้านความประพฤติจากสถาบันการศึกษา

-ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น

-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนโดดเด่น เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

-สำหรับเยาวชนที่มีความสามารถหรือมีผลงานดีเด่น มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00

-เป็นนักศึกษาในระดับเขต ระดับจังหวัด หรือผ่านการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

-ผ่านการประกวดความสามารถ หรือมีผลงานในระดับจังหวัด หรือระดับชาติ

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ ที่นี่

มาสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครมาที่ กองกิจการสังคม 1 ฝ่ายกิจการสังคม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.crownproperty.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ